Войско Запорожское 1649

Павел Плевака у Реєстре Війська Запорозького 1649 року

File:Титул реєстра Війська Запорозького 1649 року .jpg

Ігор Дудник:

"Складений після укладання Збровського миру між урядовими військами Речі Посполитої та українськими козаками, реєстр мав включати 40 000 козаків з 16 полків. У кожному полку складалися свої реєстри на певну кількість козаків, після чого списки надсилалися до гетьманської резиденції в Чигирині. Тут кваліфікованими писарями провадилося зведення Реєстру. Працювали швидко, бо закінчити книги (з яких до наших днів дійшов лише один примірник) треба було встигнути до закінчення Сейму (15.11.1649)."

http://ua-typography.livejournal.com/322518.html

Черкаський полк

Матеріал з Вікіпедії вільної енциклопедії.

Черкаський полк адміністративно-територіальна і військова одиниця України в 17 столітті. Утворений 1625 року як полк реєстрових козаків за Куруківською угодою. Полковий центр місто Черкаси. Брав активну участь у польсько-козацьких війнах другої половини XVII ст.

На Маслоставській комісії, яка реалізувала "Ординацію Війська Запорозького" 1638 р., черкаським полковником обрано Івана Гижицького, полковим осавулом Каленика Прокоповича, сотниками були обрані Григорій Себастянович, Сава Іванович, Мартин Грицькович, Онисим Заєць, Богуш Барабаш, Прокіп Лазенко, Данило Городченя, Мусій Опара, Богдан Топига, Себастян Богуславський.

З 1648 року у складі Української Гетьманщини. Після утворення 23 козацьких полків, він межував на заході з Корсунським полком, на півдні з Чигиринським, на сході з Кропивнянським та Переяславським і Канівським полками на півночі.

До складу полку входили 18 сотень: полкова Черкаська, Шубцева, Петрашкова, Драгилева, Мошенцева, Маркова, Лазарева, Саварського, Вовченкова, Кулаковського, Островського, Микитина, Савина, Мошенська, Богушкова, Золотоніська, Домонтівська і Піщанська.

В 1652 році полк брав участь у Битві під Батогом. Після Андрусівського перемир'я 1667 полк опинився у складі Польщі. Проіснував до 1686 року, коли переважна більшість козаків і селян, через турецько-татарські спустошення, переселились на Лівобережжя. Після його ліквідації, три його лівобережні сотні увійшли до Переяславського полку, а саме Піщанська, Золотоніська та Домонтівська та одна до Лубенського.

Реєстр Черкаського полку станом на 1649 рік.

Мошенська Сотня

Нестеръ Терещенко сотъник 

Иванъ Грыценко Иванъ Товъстика Ярмола НадкочЬенко Павел ПлЬсенко Яковецъ Иваненко Феско Богданенко Анъдрушъко Туркинєнко Кононъ Семенович Левъко Самарченко Фєдор Тєрєщєнко Борыс Вергуненко Анъдрушъко Яременко Кононъ Семенович Левъко Самарченко Федко Таращенъко Анъдрушъко Яременко Яцъко Яременъко // Гаврило Ващєнко Дмитро Калитєнко Опанас Лисенко Васил Тащенко Лукян Таръкиненко Опанас Мисненко Кузма Корсуненко Иванъ Зєлєнко Жадан Даценко Тишко Лозыченко Богдан Зядденко Панъко Анъдрусенко Иванъ Венкгренко Левъко Даниленко Гаврыло Грышъченко Иван Дємєщєнко Иван Бутенко Иванъ Ситъникъ Остапъ Тимощенко Семенъ Иванушенко Васко Крипъченко Лаврын Шведченко Миско Галущєнко Иван Залужъный Савъка Будниченко Ониско Турчиненко Костя Анъдреевич Васко Гасенко

Анъдрей Каневъченко Васил Масщенко Грыцъко Бойный Васко Лосии Олекса Бурмака Грицъко Федоренко Федоръ Максимовичъ Иванъ НедЬлка Семен Гудимышин Семен Захарчєнко Дацъко Педоренко Кондрат Фесенко Федор Ведкало
Павел Плевака Илько Савъченко Жаданъ Павленъко Омелян Иваненъко Леско Шелепушенко Леско Лучъченъко Степанъ Шелепуха Васко Баибузенко Гарасим Миненъко Лукян Коляда Иванъ Качъковъское зя/п Грышъко Гулаченко Грышъко Яненко Гаврыло Прыцъ Евътухъ ПередерЬи //Иванъ Гомоненко Климъ Одрына Панас Фрєсєнко Мартинъ Павленко Васко Каневецъ Омелянъ Терешъко Петро Костенко Иванъ Ковътуненко Остапъ Сущенко Иляшъ Клименъко Иванъ Писанка Степанъ Бражъка Бартошъ Писанченко Васил Степаненко АнъдрЬй Степаненко Демъко Федоренко Иванъ Горъкуша Тимошъ Опанасенко

Богдан Кунащєнко Корней Солонєччєнко Ярмола Дєнисєнко Іванъ Грышъчєнко Дацъко Бутєнко Анъдрушъко Тимошенко Савъка Довъбенко Сидор Вакуленко ЗЬнко Шкурєнко Каст Костенко Фєдор Тищенко Марко Иващєнко Сидор БЬлоцерковец Левъко Шкраба Мирон Лобъченъко Сахъно Бутенко Анъдрушъко Павлович Левъко Клименко Семенъ Фенченъко Иванъ Григоенко Федоръ Иващєнко Панас Поплавъка Ярошъ Лобъко Харъко Шкуръченъко Федоръ Пилипенко Сакъ Сидоренко Семенъ Голотенко Курыло Федоренко Гаврило Мартяшенъко Игнат Лавриновичъ Кузма Брагынченъко Касянъ Федоровичъ Грышъко Петренъко Яско Нагорненко Анъдрушъко Шило Иляшъ Бут // Миско Анъдреенко Супрунъ Паръхоменко Иванъ Сидоренъко Данъко Яковенъко Левъко Гарасименъко Пилипъ Говоръ Савъка Залозецъкии Грьщъко Рубысенко Климъ Гарасименко Олешъко Ващенъко Яцъко Половъка Никонъ Миненъко Васил ЗЬнъчєнко Дмитро Гиренко Иванъ ОхрЬменко АнъдрЬй Гребениченъко

Иванъ Ивътраненъко Петро Кгуленъко Степанъ Кривошапка Гарасим Кожущенъко Миколай Охромиенко Федоръ Охрименъко Иванъ Зайченъко Лукянъ Куначенъко Дахно Костыра Мокий Скукъ Юръко МИЗЫНЕНЪКО Яким Усъ Савъка Карпенъко Федко Железнякъ Семенъ Пригара Гарасымъ Емъцов зят Васко Туркгененъко Иванъ Трусенъко Иляшъ Юрченъко Иванъ Клименъко Павло Солонеченъко Игнат Солонеченко Васил Палениченъко Феско Семенъко Павло Солодовъниченко Грицъко Хмєлєчєнко Грицъко Волошиненъко Яцъко Шипътухъ Процикъ Перъщенъко Дорошъ Анъдрейченко Сахно Кислица Лукянъ Миколаенъко Пилипъ Стеценъко Иванъ Савъченъко Сидоръ Ханъченъ Яцъко Исаенъко Тимошъ Крывошия Степанъ Скриченъко Мишъко Хоменко Васко Ивановичъ Дмитро Гавриловичъ Иванъ Щербына Ничипорович // Федоръ Некрашъ Федоръ Романенъко Васко Мизинъ Радко Капаренъко Грицъко Уласенъко Каленикъ ЛЬвецъ Яцъко Халунъ Тимъко Шмаглыи

Луцик Гаращенъко Гаврыло Кулбака Кгрєско Туболскии Феско Войтенъко Васко НЬмъцовъ брат Лукянъ Михайловъ снъ Юско Терещенъко Лукянъ Севъченъко МатвЬй Горный Миско БЬлоцерковецъ Грыцъко ЛЬвецъ Курыло Бутъ Иванъ ОхрЬмєнко Панас зят Лисну Семенъ Гаценъко ИЛКО ПЛЕВАЦКИИ ЖДАН ПЛЕВАЦКИИ Гарасым МЬнинъко Кондрат Сткачов Микита Свирнєнко Богданъ Луницъкыи Тєрєшъко Васко Кривонос Иванъ Куля Сидор Кганджанко Левъко Шкраба Сахно Кириковъ зят АньдрЬй Ярмоленко Левъко Даниленко Гаврыло Мартинєнко Иванъ Григоренъко Богдан Стасенко